Ceny a Podmínky

 • Minimální doba pronájmu - 1 hodina
 • Studiová hodina trvá 55 minut. 5 minut před koncem doby nájmu musíme zkontroloval stav Předmětu nájmu a Nemovitosti. každou dalši půlhodinu pokud je fotoateliér volný + 500Kč, můžete přidat během foceni.  
 • Při rezervaci studia potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s pravidly studia (na této stránce níže )

PRONÁJEM FOTOATELIÉRU

1 hodina 1000 KČ 

REZERVACE

PRONÁJEM MASKÉRNY A ŠATNY 

Pro rezervaci šatny nám napište před dnem focení na Instagram

1 hodina 100 KČ 

DALŠÍ SLUŽBY

FOCENÍ s fotografem

viz nabídky

PAVIDLA A PODMÍNKY

PODMÍNKY PRONÁJMU STUDIA

 • Rezervace studie se provádí přes odkaz: https://whitefoto.studio
 • Minimální doba pronájmu - 1 hodina (hodina studia - 55 minut)
 • Studiová hodina trvá 55 minut. 5 minut před koncem doby nájmu musí Správce  zkontroloval stav Předmětu nájmu a Nemovitosti.
 • Nájemce a všichni jeho Návštěvníci jsou povinni opustit Předmět nájmu nejpozději do konce nájmu s tím, že Předmět nájmu bude zbaven jakéhokoli osobního majetku.
 • V případě potřeby může Nájemce prodloužit dobu pronájmu, pokud taková možnost existuje a Předmět nájmu není aktuálně rezervován jiným Nájemcem. Minimální doba pro prodloužení doby pronájmu je 30 minut.
 • Při užívání Nemovitosti při natáčení je nájemce sám povinen vrátit veškerou Nemovitost na příslušné místo 10 minut před koncem doby pronájmu nebo požádat o pomoc správce a předat sál v odpovídající podobě správce. V případě nevrácení jakékoliv Nemovitosti na místo uskladnění má Pronajímatel právo zadržet pokutu ve výši hodnoty Nemovitosti.
 • Je přísně zakázáno přesouvat jakékoli velké rekvizity po objektu pronájmu.
 • Pohyb jakýchkoliv drobných náležitostí na Předmětu nájmu je povolen pouze po dohodě se Správcem.
 • Je zakázáno zanechávat v ateliéru nepořádek ze strany nájemce a/nebo jeho návštěv
 • Bez dohody se Správcem je zakázáno zapalovat svíčky
 • Je zakázáno měnit světelné trysky, přijímat další světlo a samostatně používat pozadí v sálech. Kontaktujte správce
 • Je zakázáno trhat listy z živých rostlin, polévat je vodou a svépomocí je přemisťovat.
 • V případě poškození nebo znečištění Nemovitosti Nájemcem a/nebo Jeho Návštěvníky jsou povinni zaplatit částku odpovídající tržní hodnotě Nemovitosti, Nemovitost opravit, vyčistit nebo vyměnit.
 • Návštěva Studia s domácími mazlíčky je povolena pouze po předchozím souhlasu Správce. Při návštěvě Studia musí být zvíře pod dohledem majitelů a nesmí chodit na toaletu ve Studiu.
 • Focení ve Studiu je povoleno pouze v čistých vyměnitelných botách, ponožkách nebo studiových pantoflích pro běžné použití.
 • Za čas zahájení pronájmu se považuje čas, na který byla provedena objednávka, bez ohledu na to, kdy se nájemce a/nebo jeho Návštěvníci dostavili do Ateliéru. Za dobu ukončení nájmu se považuje doba, kdy všichni Nájemce a všichni jeho Návštěvníci opustí Sál.
 • Rezervací studia souhlasíte s těmito pravidly

PLATBA PŘEDEM

 • Výše zálohy je 100 %
 • Studio se rezervuje přes Rezervio systém přes odkaz na webu https://whitefoto.studio
 • Uhrazenou rezervaci sálu Studia nebo celého Studia nelze zrušit
 • Uhrazenou rezervaci sálu nelze zrušit, lze ji však posunout (nejvíce než jednou) na jiný den (do 2 měsíců), pokud to oznámíte správě 72 hodin před začátkem natáčení.
 • Rezervační poplatek je nevratný

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI VE STUDIU

 • Nájemci a návštěvníci účastnící se focení/videa na území ateliérových sálů by si měli pamatovat, že jakákoli výzdoba může potenciálně představovat hrozbu pro jejich život a zdraví
 • Osoba provádějící natáčení je odpovědná za poučení svých zákazníků o bezpečnostních technikách
 • Každý návštěvník souhlasí s pravidly a zodpovídá za sebe a nezletilé děti pobývající s ním ve studiu
 • Účastníci zodpovídají za život a zdraví svých dětí během pobytu v sálech studia
 • Klient a jeho hosté zodpovídají za porušení bezpečnostních technik, které způsobilo nebo může mít za následek újmu na životě a zdraví sobě i svým nezletilým dětem poté, co se s bezpečnostními technikami seznámili a podepsali tato práva.

MAKE-UP MÍSTNOST

 • Pro pohodlí a v případě potřeby mohou nájemci využít šatnu. 
 • Poskytnutí šatny k užívání nájemci se provádí za příplatek k nájemnému v následující výši:
 • Cena - 100,00 Kč za hodinu za 1 místo v pracovní době od 10:00 do 20:00
 • Místa na líčení jsou dostupná pouze po předchozí rezervaci

ZMĚNIT BOTY

 • Natáčení ve Studiu je povoleno pouze v čistých vyměnitelných botách, ponožkách nebo studiových pantoflích pro běžné použití
 • Čistá náhradní obuv se používá pouze v samotném sále Studia, streetová obuv se používá ve společných prostorách Studia
 • Pro vaše pohodlí jsou v sálech Studia k dispozici opakovaně použitelné pantofle a jednorázové pantofle lze zakoupit na recepci

NÁVŠTĚVA STUDIA S JÍDLEM, NÁPOJÍM, OHŇOSTROJEM

 

 • Fotografický a/nebo video záznam, akce využívající některý z níže uvedených speciálních efektů, je nutné dohodnout s vedením, v případě povolení musíte zaplatit náklady na úklid v závislosti na znečištění od 500 Kč. a vyklidit tento prostor haly 20 minut před koncem nájmu
 • Před návštěvou sálu Studia nezapomeňte sál informovat o použití produktů 
 • Správce Studia může vstoupit do sálu 10 minut před koncem nájmu ke kontrole a úklidu
 • Veškeré produkty a zbytky (drobky, krabice, odpadky) uklízí návštěvníci 
 • V sálech Studia je zakázáno používání sycených nápojů a barevných džusů 
 • Pití alkoholických nápojů je možné pouze po dohodě s vedením
 • Je zakázáno používat potraviny s jasně definovanou vůní (uzeniny, maso, ryby atd.)
 • Je zakázáno používat kurkumu a jiné koření, které může znečistit povrchy  
 • Je zakázáno používat máslo a olej
 • Ohňostroje na dortech, petardy a konfety, prskavky, mouka ve větším množství, chmýří a peří, umělý sníh, barevný kouř, tělový olej a jakékoli jiné prostředky, které mohou zanechávat skvrny na nábytku, je zakázáno používat v halách, podlahách atd. 

 

KOUŘENÍ a ALKOHOL

 • V sálech, na území fotoateliéru i uvnitř objektu je zakázáno kouřit (kouřit) cigarety a IQOS, jakož i jakákoliv jiná elektronická kuřácká zařízení a příslušenství.
 • Pití alkoholických a sycených nápojů na sálech a v prostoru recepce probíhá přísně po dohodě s administrativou
 • Za pití alkoholických a sycených nápojů v sálech Studia bez dohody se správou je účtována pokuta 500,00 Kč.

NÁVŠTĚVA S ZVÍŘATKY

 

 • Návštěva s domácími mazlíčky je povolena pouze po předchozí dohodě s vedením Studia
 • Zvíře musí být čisté, bez výrazného zápachu, před vstupem do sálu studia je nutné umýt tlapky zvířete
 • Focení s domácími mazlíčky na posteli je možné pouze v případě, že je k dispozici speciální podložka (podlaha)
 • V případě znečištění náležitostí musí nájemce zavolat uklízečku k úklidu a v případě poškození náležitostí studia - k náhradě škody.